bg
הפריה

הפריה הפריה היא תהליך של התמזגות תא מין זכרי עם תא מין נקבי. הפריה מתרחשת יצורים חיים הן בצמחים והן בבעלי חיים.

בצמחים בעלי זרע נמצא תא המין הזכרי בגרגר האבקה ותא המין הנקבי (הביצית) בשק העובר אשר בשחלה.

למעשה מתקיימת הפריה כפולה: גרעין זכרי אחד (גרעין גנרטיבי) מתמזג עם תא הביצה ותוצר המיזוג הזה יהיה העובר.

גרעין זכרי שני (גרעין ווגטטיבי) מתלכד עם גרעין משני של שק-העובר והתוצר יהיה האנדוספרם - רקמת המזון של הזרע.


מושגים לעיון נוסף:


העמותה לקידום החינוך המדעי בישובי אצבע הגליל