bg
מושגים
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

למעלה א
אבקה (אבקת פרחים) אבק אבות מזון אבולוציה
אדוונטיבי אגרוטכניקה אגר אבקן
אוכלוסיה אוטוטרופי אוזון אוויר מבוקר
אטמוספירה אור אוקסין און מכלוא (כלאיים)
אללופתיה אירובי / אווירני אאירובי איצטרובל איכות מים
אנדוספרם אנאירובי / אל-אווירני אמוניפיקציה אמוניה
אנרגיה כימית אנרגיה אנטומולוגיה אנזימים
אקוויפר אפיתרפיה אפיקוטיל אנרגית השמש
אשרוש אשלגן ארס אקולוגיה


אתילן אתיולאציה
למעלה ב
ביוכימיה ביוטופ בזלת (קרקע) בוסר
ביקטור ביצית ביוסינתזה ביומסה
בצורת בעל בן כלאיים בית גידול


בצל בציר
למעלה ג
גופרית ג'יברלין גבעול גבס
גיאוטרופיזם גורמים ביוטיים גורמים אביוטיים גורם מגביל
גנוטיפ גמטה גלעין גיאופיטגשם מלאכותי
למעלה ד
דבש דבורה פועלת דבורה זכר ד.נ.א
דו פסיגי דו ביתי דהידרציה דגניים
דו-סוכר דונג דו-מיני דולומיט
דניטריפיקציה דישון (דשנים) דיות (טרנספירציה) דורדרגת חומציות PH
למעלה ה
הברכה הבכרה הבחלה האבקה
הומוס (רקבובית) הדברה הדבקה - העברת מחלות הבשלה
היגרומטר הטרוטרופי הטרוזיס הורמון צמחי
הכלאה היפוקוטיל הידרולוגיה הידרוטרופיזם
המטרה הכשרת קרקע הכמנה הכלרה
הפריה הנדסה גנטית המסה המלחה
השקיה השבחה הרכבה הצפה
התנדפות התאדות השרשה השקיה (שיטות)


התפלה (המתקה) התעוררות
למעלה ו


ויטמינים וגטטיבי
למעלה ז
זיהום מים זיגוטה זבל ירוק זבל אורגני
זרע זרחן (פוספור) זן זירזרעון
למעלה ח
חד פסיגי חד מיני חד ביתי חברה
חומר אורגני חומצות אמינו חול חואר (קרקע)
חיטוי חותלת חורש חומר אנאורגני
חיפוי חיידקים קושרי חנקן חיידקים חיי מדף
חמצן חממה חלחול חלבונים
חסכון במים חנקן חנטה (חנטים) חמרה
חרקים חרסית חריש חקלאות
למעלה ט
טנסיומטר טמפרטורה טל-דבש טורגור
טרף טרופיזם טרה-רוסה (קרקע) טפיל
למעלה י
יסודות ראשיים יסודות קורט ייחור יובניליירקות
למעלה כ
כושר נשיאה כורכר (קרקע) כוורת כוורנות
כלורופלסט כלורופיל כלורוזה כלור


כרומוטוגרפיה כרומוזום
למעלה ל

לס (קרקע) לחות אויר לחות
למעלה מ
מדשנת מאזן מים מאגר, מאגרים מאבק
מונוקולטורה מוטמעים (חומרים) מווסתי צמיחה מוביל המים הארצי
מחזור זרעים מחזור החנקן בטבע מזיק מזון מלכות
מי תהום מי כובד מחלה בצמחים מחזור חיים
מים זמינים מים היגרוסקופיים מים בחקלאות מים (תכונות)
מים מתוקים מים מליחים מים מלוחים מים מזוקקים
מינבג מין ביולוגי מימן מים נימיים
מכוורת מיקרואורגניזמים מיקוריזה מינרלים
מצעית מפרק מלכת הדבורים מלחה
משקעים משקל סגולי משפחה משאב
למעלה נ
נגר עילי (גלישה) נגיף (וירוס) נביטה נבג
ניטרופיקציה ניטור נחשון נחיל
נפט ניקוז ניצן נימיות (קפילריות)


נשימה נצר
למעלה ס
סטמינוד סחף סוקולנטים סוג
ספרופיט ספקטרום סימביוזה סידן
למעלה ע
עלה עטיף (עלי עטיף) עוקץ עומד (מלא, חלקי)
עלווה עלה שחלה עלה כותרת עלה גביע

עקה עצה עלי
למעלה פ
פוטופריודה פוטוסינתזה פוטונסטיה פוטוטרופיזם
פחמן פחמימות פחם פונדקאי
פיונית פיגמנט / צבען פטריות רקב פטריות
פנוטיפ פלסטיק פיסיולוגיה פיטוכרום
פקעת פעילות פיסיולוגית פסיג פניצלין
פרי פרח פרופוליס פרדס
פריחה פרי קיבוצי פרי מקובץ פרי מדומה
פרתנוקרפיה פרתנוגנזה פרק פרנכימהפתוגן
למעלה צ
צלקת ציפה ציטוקינין צוף, צופנים
צמחיה צמח עילאי צמח יום קצר צמח יום ארוך


צמיחה רפרודוקטיבית צמיחה וגטטיבית
למעלה ק
קולס קולחין (קולחים) קולואידים קאלוס
קיבול שדה קטניות קטיף קור
קלון (שבט) קישיון קיבת הדבש קיבוע חנקן
קרינה אלקטרומגנטית קרינה קרוטן קנה שורש
קרקע מזון (מצע גידול) קרקע כבדה קרקע קרינה על סגולית (UV)


קרקפת קרקע קלה
למעלה ר
רוויה רגנרציה רבייה אל מינית רביה מינית
ריקבון ריסוס ריח / ארומה ריבוי וגטטיבירנדזינה
למעלה ש
שילוך שחלה שורש שומנים
שלכת שלטון קודקודי שיפה שימור קרקע


שרשרת מזון שפכים (שופכין)
למעלה ת
תרבית רקמה תפטיר תזונת הצמח תאיתהעמותה לקידום החינוך המדעי בישובי אצבע הגליל